maandag 29 september 2014

social design changes the world

WHERE EVERYONE CAN REACH/INTERACT OR PARTICIPATE


eerste pogingen wagen op het terrein van time killing social media, een aspect van social design.