maandag 29 september 2014

"Reading has become looking and vice versa."**

Vooruitgaan met mijn scriptie: Ik heb eindelijk een thema gevonden dat interessant genoeg is om er over maanden aan te werken. Waarschijnlijk blijf ik het sowieso mijn hele leven interessant vinden. 
Hoe lezen wij vandaag? Wat be├»nvloedt ons manier van lezen? Wat zijn veranderingen die plaats hebben gevonden de laatste Waarom bestaan er nog steeds papieren kranten? Hoe veel invloed neemt de vormgeving op het succes van een krant? Kunnen wij nog een verschil maken tussen belangrijk en on belangrijk nieuws? Is lezen kijken geworden? Nieuwe manieren om te communiceren. Wat heeft de manier waarop wij lezen te maken met de visuelle veranderingen die kranten ondergaan in de laatste jaren?!

Een fascinerend voorbeeld van hoe lezen en kijken dichter bij elkaar komen en de manier waarop wij media consumeren ons leesgedrag be├»nvloedt:* 


* DIE ZEIT, Nr. 1, 27. Dezember 2013, Wirtschaft, pagina 21
**"Reading has become looking and vice versa." Mieke Gerritzen and Geert Lovink, Exploring New Information Cultures (I READ WHERE I AM), valiz